AutonomHousE

Date March 18, 2010 Author Lotte Comment No Comments

Als afstudeeronderzoek en -ontwerp aan de TUDelft ben ik op zoek gegaan naar een wetenschappelijke benaderwijze voor het ontwikkelen van een betaalbare, duurzame, comfortabele zelfvoorzienende woning. De woning moet zelf gebouwd kunnen worden, zijn eigen energie opwekken en in zijn eigen waterhuishouding voorzien. Daarnaast moet het gebruik en onderhoudt van de woning aansluiten bij het dagelijks leven van de opdrachtgevers, een aspect van duurzaam bouwen wat vaak achterwegen gelaten wordt.

Uit het onderzoek kwamen vier hoofdpunten naar voren die moeten worden bekeken bij het ontwikkelen van een dergelijke woning;
- schaal van zelfvoorzienendheid Deze wordt vaak op voorhand door de opdrachtgever bepaald terwijl de schaal eigenlijk pas na onderzoek van onderstaande punten bepaald zou moeten worden om een optimum tussen kosten, duurzaamheid en comfort te kunnen realiseren.
- lokatie Ontwerpmogelijkheden zijn afhankelijk van locale regelgeving voor materiaalgebruik, rooilijnen en waterzuivering en omgevingsfactoren als weersomstandigheden, omringende bebouwing, beplanting en de aanwezigheid van locale bronnen.
- opslag Beperk de behoefte aan energie en water en let op het verschil in vraag en aanbod gedurende het hele jaar.
- flexibiliteit In het ontwerp van de woning moet voldoende ruimte aanwezig zijn om aanpassing van systemen mogelijk te maken tijdens een latere levensfase van de bewoners of bij wisseling van gebruikers.

Daarnaast wordt in het onderzoek uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden van verschillende toe te passen technische systemen. Het onderzoek is op aanvraag beschikbaar.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van lokale bouwmaterialen als leem en stro die passen bij eenvoudige bouwtechnieken en een seizoensafhankelijk energie- en watersysteem dat door de bewoners zelf te onderhouden is. De kern van de woning bestaat uit massieve wanden van stampleem die langzaam opwarmen terwijl de buitenschil van strobalen isoleert en ruimtes die kort gebruikt worden en dus snel moeten kunnen opwarmen omvat.

  ·   Categories:  Uncategorized

Leave a Reply