Visie

IMG_3110 Maak gebruik en geniet van duurzame bronnen. Veel te vaak wordt de toekomstige bouwopgave gebaseerd op angst (vervuiling, vernietiging), waarbij ‘de hoop’ gevestigd wordt op nieuwe technieken. Op deze manier bereikt men nooit een omslagpunt, temeer omdat dit bijdraagt aan het idee dat duurzaamheid duur is en het totaal voorbij gaat aan de sociale factor van duurzaamheid. Men leeft in een machine en kent vaak de gebruiksaanwijzing niet. Duurzaam bouwen hoeft niet dwingend te zijn, maar kan juist een aangename toevoeging vormen aan de opgave. Door steeds de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen ontstaat een synergie die zowel voor mens, natuur en economie interessant is.

Om deze synergie te bereiken moet de nadruk niet liggen op het behalen van een label, keurmerk of standaard, maar op de totaliteit van het proces. De taak van de architect begint niet met een stuk land maar met de bewoners, en eindigt niet na de oplevering maar pas na de sloop. In deze doelstelling komen de verschillende kenmerken van duurzaamheid terug, namelijk de sociale, ecologische maar ook economische factoren. Wanneer rekening gehouden moet gaan worden met het sloopproces, zal men eerder geneigd zijn materialen te kiezen die makkelijk te demonteren en hergebruiken zijn, danwel als afvalmateriaal eenvoudig afbreekbaar zijn. Dit sluit aan bij de “cradle to cradle” gedachte, ontwikkeld door Braungard en McDonough.

Studio Middelkoop streeft naar een zorgvuldige samenwerking tussen alle actoren, al vroeg in het bouwproces. Op deze manier voelt iedereen zich verantwoordelijk voor een goede afloop en blijven duurzame uitgangspunten gewaarborgd.